Figma causing screen artifacts - Bug? ๐Ÿž

Iโ€™m running two displays on a 2021 14-inch M1 MacBook Pro. Figma is the only application that causes these screen artifacts (verticals lines) to show up on my main display (LG 38WN95C-W 38"). Figma itself then becomes โ€œburnedโ€ onto the screen.

Anyone else experiencing this or have a solve for it?